Perplex Oy

39 askelen Inter-set

Etusivu
7 tähden projekti
6 portaan prosessi
39 askelen Inter-set
Julkaisut
Yhteydenotto
interset_thumbs_up.jpg

Hankkeiden tärkein hetki on alku, kun kaikki asianosaiset pitää saada aktivoiduksi mukaan. Tehokkaimmin tämä tapahtuu interaktiivisilla työtavoilla.
 

Menetelmien osajoukko nettitoteutuksena

Inter-set kattaa seuraavat osa-alueet:
 
Yleiskäyttöiset ryhmätyön tekniikat

Ideointi ja ongelmanratkaisu
  • erilaiset aivoriihet, priorisointi, ongelmien jäsentely, ...

Konkreettiset ihmisiä ja asioita koskevat suunnittelutilanteet

Tilannetiedon keruu suullisesti
  • kysymällä käsitys asioista, kertomalla yhteisymmärrys asioista
Analyyttiset kuvaustavat
  • organisaation, toiminnan, tuotteiden, markkinoiden analysointi

Abstraktit ihmisiä ja asioita koskevat suunnittelutilanteet

Käyttäytymistä säätelevät taustatekijät
  • mm. organisaation kulttuuri, arvot
Tulevaisuuden hahmottaminen
  • mm. skenaariotyö, yhteinen visio

Inter-set luettelona

 

Seloste (pdf)

 

"Interaktiivinen seminaari on kustannustehokkain tapa paneutua uuteen aihepiiriin."