Perplex Oy

Mitä muuttaisin?

Etusivu
7 tähden projekti
6 portaan prosessi
39 askelen Inter-set
Julkaisut
Yhteydenotto

8020_176.jpg

Entä yön yli nukkumisen jälkeen...?

En osaa paremmin tai osaa sanoa paremmin kovinkaan monta asiaa kirjan rajaamasta alueesta vielä nytkään. Muutamia ehdotuksia sentään on tullut mieleen:

1) Vuorovaikutus hajallaan sijaitsevassa työryhmässä

Sivuilla 147 ja 190 on puhetta mm. matkustuksen ja videokonferenssien hyödyntämisestä vuorovaikutuksen parantamiseksi. Tämä keskustelu olisi voinut olla vähän laveampi.

Parannettu painos video- tai puhelinkonferensseista on nykytekniikan mahdollistama nettikeskustelu. Internet-yhteyden lisäksi tarvitaan vain sopiva tietokoneohjelma sekä mikrofoni ja kaiuttimet, tai kuulokemikrofoni, jossa on molemmat. Tärkeämpää kuin nähdä keskustelukumppanien irvistelyä tai käsillä puhumista on nähdä käsillä oleva asia. Joku osallistujista esittelee omalla koneellaan olevaa piirrosta, laskentataulukkoa, tekstidokumenttia tai kokouksen asialistaa. Kokoussovelluksen avulla muut näkevät asiakirjan samalla tavoin kuin esittelijäkin, kaikkine kohdistimen liikkeineenkin. Keskittymisen kannalta nettipalaveri voi olla joskus jopa parempi vaihtoehto kuin perinteinen palaveri.

2) Projektin sisältötavoitteen muuttelu

Sivuilla 179-180 on tarinaa projektin sisältömuutosten toteutustavoista ja paremmuusjärjestyksestä. Asiaa on havainnollistettu kielellisillä vertauskuvilla. Taitaisi olla paikallaan esittää myös kuva-kuva. Sen piirtäminen on nyt vielä kuitenkin kesken.

3) Riskit
 
Riskien osuutta jaksossa 10.2 (s. 187) voisi tarkentaa siten, että ensin käsitellään "super-riskit" eli mitä tehdään, mikä on seuraamus tai varajärjestely, jos onnistumisen pääkriteereissä ei onnistutakaan:
  • mitä jos aikataulu ylittyy?
  • mitä jos kustannusarvio ylittyy?
  • mitä jos lopputulos ei täytä alkuperäisiä vaatimuksia, eli siitä joko jää puuttumaan jotain kokonaan tai toteutus ei täytä asetettuja laatukriteerejä?

Pieleen menemisen syistä, torjumisyrityksistä ja mahdollisesta toteutumisesta laaditaan sitten riskiharava kerrotulla tavalla taulukkona. Sen rivien luomista helpottaa, kun lähtee etsimään syitä kirjan pääotsikoinnin mukaisesti:

  • 7 johtotähteen liittyvät riskit (puutteellinen yksimielisyys päämäärästä jne.)
  • 5 toimenpideryhmään eli toimintatapaan liittyvät riskit (hihasta ravisteltu aikataulu jne.)
  • 1 periaatteeseen eli 80/20-säännön noudattamatta jättämiseen liittyvät riskit, ylenmääräinen monimutkaisuus yksinkertaisuuden kustannuksella.

- KA 9/2005

"Minkä kirjoitin, sen kirjoitin."